× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Centrum Onkologii

Zakład Patologii - Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Informacje o komórce

Szpital wielospecjalistyczny

Zakład patomorfologii

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie stacjonarne
  • Leczenie "jednego dnia"
  • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Badania laboratoryjne
  • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Zakres świadczonych usług:

  • Patomorfologia
  • Neuropatologia


Adres

22-6440200
W.K. Roentgena 5
02-781 Warszawa

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1